Cliëntenregistratie

Vastleggen van cliëntgegevens en geheimhoudingsplicht

Tijdens het intakegesprek vragen wij je toestemming om naast overleg met relevante disciplines (bijvoorbeeld: huisarts/gynaecoloog), ook gegevens uit te kunnen wisselen met Peridos, Praeventis en Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met je gegevens?
 

PRN

Het doel van stichting PRN is, de kwaliteit van zorg verbeteren. De Stichting PRN verzamelt data uit het gehele proces door de verschillende disciplines (verloskundigen en gynaecologen) heen en publiceert hierover. Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.
 

Preventis

De gegevens van bloedonderzoek worden vastgelegd in een landelijk registratiesysteem. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Praeventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.
 

Peridos

Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en de twintigweken-echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.


Beroepsgeheim en huiselijke problemen

Verloskundigen zijn kort en intensief betrokken bij gezinnen(in wording). Door de aard van de contacten bestaat er over het algemeen een behoorlijke mate van betrokkenheid en vertrouwelijkheid tussen jullie en ons. Bovendien komen we tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en/of in het kraambed bij jullie thuis. Zo krijgen we een beeld van de thuissituatie van jullie en de omgang met de baby of met andere kinderen. Door al deze contacten is het denkbaar dat we in sommige gevallen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling opvangen.
Medische hulpverleners, zoals verloskundigen, hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geeft jou het vertrouwen dat wat zich afspeelt tussen hen en de medische hulpverlener binnenskamers blijft. 
Bij vermoedens van problemen zullen we dit zorgvuldig en in maximale openheid met je bespreken. Verloskundigen kunnen mogelijk advies vragen aan Veilig Thuis. Wij volgen in al deze stappen de Meldcode van onze beroepsgroep: “KNOV-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld”.