Cliëntenregistratie

Vastleggen van cliëntgegevens en geheimhoudingsplicht met betrekking tot de AVG

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Deze ontvang je van ons in de vorm van een zwangerschapskaart.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons schriftelijk vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt de toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoongegevens (bijv. in het geval van een datalek).
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Tijdens het intakegesprek op de praktijk vragen wij je toestemming om, naast het vastleggen van je medische gegevens in ons systeem om je goede zorg te kunnen bieden, ook indien nodig overleg mogen plegen met relevante disciplines (bijvoorbeeld: huisarts/gynaecoloog). Ook vragen wij je of wij gegevens uit te kunnen wisselen met Peridos, Praeventis en Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). Maar wat is dit?

 

PRN

Het doel van stichting PRN is, de kwaliteit van zorg verbeteren. De Stichting PRN verzamelt data uit het gehele proces door de verschillende disciplines (verloskundigen en gynaecologen) heen en publiceert hierover. Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.
 

Preventis

De gegevens van bloedonderzoek worden vastgelegd in een landelijk registratiesysteem. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Praeventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.
 

Peridos

Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en de twintigweken-echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.


Beroepsgeheim en huiselijke problemen

Verloskundigen zijn kort en intensief betrokken bij gezinnen(in wording). Door de aard van de contacten bestaat er over het algemeen een behoorlijke mate van betrokkenheid en vertrouwelijkheid tussen jullie en ons. Bovendien komen we tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en/of in het kraambed bij jullie thuis. Zo krijgen we een beeld van de thuissituatie van jullie en de omgang met de baby of met andere kinderen. Door al deze contacten is het denkbaar dat we in sommige gevallen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling opvangen.
Medische hulpverleners, zoals verloskundigen, hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geeft jou het vertrouwen dat wat zich afspeelt tussen hen en de medische hulpverlener binnenskamers blijft. 
Bij vermoedens van problemen zullen we dit zorgvuldig en in maximale openheid met je bespreken. Verloskundigen kunnen mogelijk advies vragen aan Veilig Thuis. Wij volgen in al deze stappen de Meldcode van onze beroepsgroep: “KNOV-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld”.