Aangifte
Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Als het kindje in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is. Aangifte na de geboorte is het melden aan een ambtenaar van de burgerlijke stand dat er een kindje geboren is. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt. Het aangeven van een geboorte is gratis.
 
De geboorte dient uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag van de geboorte te worden aangegeven. Het weekend en erkende feestdagen vallen daar niet onder. De partner van de kraamvrouw is meestal degene die de baby gaat aangeven. Indien er geen partner is of indien hij/zij verhinderd is kan de kraamvrouw zelf aangifte gaan doen. Is dit niet mogelijk dan behoort iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest of een bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden de aangifte te doen.
 

Benodigdheden voor de aangifte:

voor gehuwden: het trouwboekje
voor ongehuwden: eventueel het afschrift van de akte dat het kindje erkend is door de partner
legitimatiebewijs van degene die aangifte doet
naam en adres van de moeder
naam en adres van de baby (Let erop dat de betreffende ambtenaar de naam van de baby 
juist heeft gespeld. Een aangegeven naam kan niet zomaar gewijzigd worden)
tijdstip en adres van de geboorte

Van de geboorte wordt een elektronisch bericht gestuurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de gemeente waar het kindje woont, de Provinciale Ent administratie, de Sociale Verzekeringsbank, de belastingdienst.
 

Aanmelden bij de zorgverzekering

Nadat je kindje bij de gemeente is aangegeven ontvang je binnen enkele weken het BSN nummer. Hiermee kan je je baby aanmelden bij jouw zorgverzekering of die van je partner. Het is verstandig om in de kraamweek alvast een kennisgeving van de geboorte van je kindje naar de zorgverzekeraar te sturen, dan kan je later het burgerservicenummer (BSN) daar aan toe voegen. Zorg ervoor dat je je kindje uiterlijk binnen vier maanden aanmeldt, anders loop je kans op hoge rekeningen wanneer je kindje ziek wordt of zelfs een boete omdat je kindje onverzekerd is.