Zwangerschapscontroles

Aanmelding bij de praktijk

controle 1Op werkdagen kun je je tussen 09.00 – 12.00 uur telefonisch aanmelden bij onze praktijk of via onze website via het kopje Aanmelden. De assistente zal dan telefonisch een aantal basisgegevens met je doornemen en twee eerste afspraken inplannen voor een counselingsgesprek over prenatale screening, een echo en een intakegesprek.

Wanneer je je aanmeldt bij de praktijk krijg je ook meer informatie per mail over je aanmelding en over Moeders voor moeders. Moeders voor moeders is een landelijke organisatie die stellen in Nederland helpt bij vruchtbaarheidsproblemen. Als zwangere kun je deze stellen helpen door het inzamelen van urine tot 16 weken zwangerschap. 
Kijk voor meer informatie of bijdragen aan dit initiatief op de website van Moeders voor moeders.

Intake

De eerste controle op de praktijk duurt ongeveer 40 minuten en vindt plaats tussen de achtste en tiende zwangerschapsweek. Tijdens deze controle doen we een (inwendige) echo om te kijken of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of er al een hartje klopt. Daarnaast zullen we, indien jullie dit willen, bespreken welke onderzoeken er mogelijk zijn tijdens de zwangerschap. Meer informatie over deze onderzoeken kun je vinden op: Prenataal onderzoek.

Bij de tweede afspraak doen we een intake en een termijnecho. Deze afspraak duurt ongeveer 50 minuten en vindt plaats tussen een zwangerschapsduur van ongeveer 10 tot 12 weken. Tijdens de intake wordt in een beveiligd computersysteem jouw sociale en medische voorgeschiedenis doorgelopen en ingevoerd. Daarnaast willen we ook graag een aantal sociale en medische gegevens van jouw partner en de beide families weten. Het kan zijn dat een aantal vragen als heel persoonlijk, onverwacht of mogelijk confronterend ervaren worden. Om jou en je partner zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de zwangerschap, bevallen en in de kraamtijd willen we deze dingen graag weten. Het is belangrijk om te weten dat wij een beroepsgeheim hebben en altijd zorgvuldig met jouw medische gegevens om zullen gaan. Hier kun je ook meer over lezen op deze website bij: De praktijk/cliëntenregistratie. 
 
controle 2
 
Bij de intake zullen we aan de hand van folders ook meer uitleggen over voeding, leefwijze, de praktijk, borstvoeding, erkenning, kraamzorg, etc. Deze folders zijn ook digitaal te lezen op onze website onder: Folders/intakefolders.
 
Tot slot word je gewogen, wordt de bloeddruk gemeten en wordt er bloed bij je afgenomen. Bij iedere zwangere doen we een standaard zwangeren bloedonderzoek, hierbij  testen we de bloedgroep, Rhesusfactor (D en c), Hb-gehalte, MCV-gehalte en testen we op antistoffen, Hepatitis B, HIV en Lues. 
 
Let op: het is voor de echo’s in de eerste 12 weken van de zwangerschap belangrijk om een volle blaas te hebben, zodat het echobeeld optimaal is!
 

Verdere zwangerschapscontroles

Na de termijnecho krijgt je in een afsprakenenvelop een uitdraai van de zwangerschapskaart met alle medische gegevens, een overzicht van je bloeduitslagen en een zwangerschapsverklaring mee voor je werkgever. Het is belangrijk dat je deze envelop bij iedere controle op de praktijk, bij een verwijzing naar een echocentrum, gynaecoloog of op vakantie meeneemt.

controle 3We werken in een team met zes verloskundigen in de praktijk. Als het goed is kom je ons in de zwangerschap allemaal een aantal keer tegen op het spreekuur, zodat je iedereen kent voordat je gaat bevallen. Hoe verder je zwanger bent hoe vaker je voor controle komt. Tot en met de 24e zwangerschapsweek word je ongeveer om de 4 weken gecontroleerd, daarna tot en met de 30e zwangerschapsweek om de 3 weken, tot en met de 36e zwangerschapsweek om de 2 weken en na de 36e zwangerschapsweek komt je iedere week voor controle. Deze richtlijn wordt landelijk aangehouden, maar indien er een aanleiding voor is wijken wij hier soms van af. Mocht je ons team te groot vinden dan is het ook mogelijk om de controles te plannen bij een aantal van ons team. Echter is het wel belangrijk te weten dat we de diensten hier niet op aan kunnen passen, dus dat je het risico loopt bij de bevalling een onbekende verloskundige te treffen.
De standaard controles duren ongeveer 10 minuten, maar zo nodig of gewenst is het mogelijk om meer tijd in te plannen. Tijdens deze controles wordt er gevraagd hoe het met je gaat, is er tijd voor vragen van jouw kant, worden de bloeddruk en het gewicht gemeten en wordt uitwendig onderzoek gedaan en naar het hartje van het kindje geluisterd. Na de termijnecho maken wij alleen nog echo’s wanneer daar een medische reden voor is. Vind je het leuk om nog eens naar het kindje te kijken, dan raden wij aan om een pretecho te laten maken bij een pretechobureau. 
 

30 weken controle

De controle rond de 30 weken is iets uitgebreider. Wij prikken dan nogmaals het Hb-gehalte en je krijgt per mail een aantal folders ter voorbereiding op de bevalling en over borstvoeding of flesvoeding. Deze folders zijn ook hier digitaal te lezen. Tevens krijg je een format mee voor het schrijven van een geboorteplan, zie hier de digitale versie.
Per e-mail ontvangt je tussen 26 en 30 weken een uitnodiging voor de voorlichtingsavond van onze praktijk over de bevalling. Tijdens de voorlichtingsavond bespreken we alles over bevallen, de kraamtijd en daarna. Je kunt je op deze website aanmelden. 
 

36 weken controle

Tijdens de 36 weken controle bespreken we samen met jou en eventueel je partner alle wensen en vragen die jullie hebben ten aanzien van de bevalling. Als jullie een geboorteplan hebben gemaakt zullen we deze doornemen en nog eens kort bespreken wanneer je ons moet bellen. Alle vragen, zorgen en onduidelijkheden kunnen worden besproken/aangegeven!