Nieuws

Beste zwangere en partner,                          

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven. Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden:

 • Indien mogelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Zwangeren en partners met klachten blijven thuis.
 • Indien mogelijk contactmomenten blijven beperken.

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van jullie, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven bieden van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn. Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven bieden hebben de verloskundigenpraktijken van het samenwerkingsverband Verloskundigen Plein, de volgende versoepelingen vastgelegd die ingaan per 11 mei.

 

Het controleschema ziet er vanaf 11 mei 2020 tot nader order als volgt uit:

 • Afspraken rond 8, 11 en 15/16 weken vinden plaats op de praktijk
 • De afspraak rond 19/20 weken is telefonisch, rond het tijdstip dat je ingepland staat, tenzij je geen 20-weken echo laat doen. Dan is de afspraak rond 19/20 weken ook op de praktijk.
 • De afspraken rond 23/24, 27 en 30 weken vinden plaats op de praktijk.
 • De afspraak rond 32 weken is telefonisch, rond het tijdstip dat je ingepland staat.
 • De afspraak rond 34 en 36 weken zijn op de praktijk.
 • De afspraak rond 37 weken is telefonisch, rond het tijdstip dat je ingepland staat.
 • Vanaf 38 weken zwangerschap zien we je graag iedere week op de praktijk.

 

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen:

 • Partners mogen mee naar de echo’s die gepland staan op de praktijk en/of in het echocentrum.
 • Partners mogen mee naar het gesprek over de bevalling rond 36 weken zwangerschap.
 • Reguliere controles op de praktijk zijn voorlopig nog alleen. Dus laat dan uw partner, familie, vrienden en kinderen thuis.
 • Bij de thuisbevalling mogen er twee mensen bij zijn, naast de verloskundige, kraamzorg en/of eventueel student.
 • In de kraamperiode zullen er één tot twee fysieke kraambedcontroles worden ingepland. De rest van de kraambedcontroles zijn voorlopig nog telefonisch.
 • Spiralen en de Implanon worden weer geplaatst, het gesprek over anticonceptie vindt telefonisch plaats.
 • Voorlichtingsavonden gaan voorlopig nog niet weer van start, maar kunt u online bekijken.

 LET OP: Alle afspraken zijn voorlopig dus nog zonder kinderen!

Onze verloskundigenpraktijken werken samen met het Isala in VSV Zwolle e.o.. Samen met onze collega’s uit het ziekenhuis wordt er ook steeds gekeken wat er mogelijk is aan versoepelingen binnen het ziekenhuis, dit kan wezenlijk anders zijn dan binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van alle medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat bovenstaande aanpassingen van verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt!

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen! 

Dank voor jullie medewerking en begrip!

Team Verloskundigen Praktijk Kampen